Personvern

Hos Hobbex tar vi personvernet ditt veldig alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lov. Denne policyen beskriver hvordan vi samler inn og behandler din personlige informasjon. I tillegg blir dine rettigheter overfor oss og hvordan du kan hevde dine rettigheter beskrevet.

Samling

Du kan direkte eller indirekte gi oss informasjon om deg selv på flere måter, for eksempel når du besøker oss online, foretar kjøp direkte fra oss eller gjennom en av våre forhandlere.

For at vi skal kunne tilby tjenestene våre, må vi samle inn informasjon om deg. Informasjonen blir gitt eller samlet direkte fra deg som kunde, eller hvis du besøker noen av våre nettsteder. Vi kan også samle inn informasjon fra tredjeparter. Informasjonen som kan samles inn er: Personlig og kontaktinformasjon, Betalingsinformasjon, Finansiell informasjon, Kommunikasjon mellom deg og Hobbex, Informasjon om atferd og geografisk posisjonering når du besøker våre nettsteder.

Ledelse

Informasjon som samles inn om deg brukes til å kunne tilby våre tjenester og oppfylle kontraktsforpliktelser. Vi kan også bruke informasjonen din til markedsføring eller for informasjon til deg om våre produkter og tjenester. Videre bruker vi informasjonen som grunnlag for videre utvikling av våre produkter og tjenester. Les mer om informasjonskapseladministrasjonen vår på Cookies.

Tredjepart

Behandling av personopplysninger kan skje hos Hobbex-partnere i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Informasjonen din kan overføres eller deles med tredjeparter. I slike tilfeller vil vi iverksette tiltak for å sikre at dine personopplysninger håndteres i samsvar med gjeldende lov. Vi kan overføre til eller dele informasjonen din med følgende tredjeparter: Myndigheter - Hobbex kan gi nødvendig informasjon til myndigheter som politimyndigheten, skatteetaten eller andre myndigheter hvis vi er pålagt å gjøre det ved lov eller hvis du har avtalt vi gjør det.

Vi vil ikke selge din personlige informasjon til tredjeparter med mindre vi har ditt samtykke til det.

I utlandet

Personopplysningene dine er ment å bli behandlet innenfor EU / EØS, men kan i unntakstilfeller overføres til og behandles i land utenfor EU / EØS av en annen leverandør eller underleverandør. Vi vil da ta alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene dine håndteres sikkert og med et passende beskyttelsesnivå som kan sammenlignes med og på samme nivå som beskyttelsen som tilbys i EU / EØS.

Lagringstid

Personopplysninger lagres bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene det er ment for eller for å oppfylle forpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler.

Rettigheter

Privatpersoner har rett til å motta informasjon gratis én gang per kalenderår om hvilke personlige data Hobbex behandler om dem. Forespørsler om et slikt utdrag fra registeret må gjøres skriftlig og signeres av søkeren og inneholde informasjon om navn og personnummer. Registerutdraget vil da bli sendt til den registrerte adressen. Du har også rett til å be om sletting av dine personlige data i tilfeller der de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, og der det ikke er juridiske forpliktelser for å forhindre at dataene blir slettet. Kontakt vår kundeservice for mer informasjon om hvordan Hobbex administrativt hjelper deg med disse rettighetene på info@hobbex.se.

Endringer i Personvernreglene

Hvis vi endrer personvernreglene våre, vil vi publisere de endrede retningslinjene her, med dato for endringen. Vi anbefaler at du leser retningslinjene regelmessig.

Dato for endring 01.01.2021